บทความสุขภาพ

บทความสุขภาพ

โดย ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทความที่ 7 เอนไซม์กับมะเร็ง

มนุษย์เราเมื่ออายุมากขึ้น ระบบการย่อยอาหารจะเริ่มทำงานอ่อนล้าตามไปด้วย การผลิตเอนไซม์ น้ำดี หรือน้ำกรดย่อยอาหารก็ลดลง ดังนั้นการกินอาหารเสริม เช่น เอนไซม์ย่อยอาหาร จึงมีประโยขน์ต่อสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่ได้ประโยชน์จากการช่วยย่อยอาหารแล้ว มันยังประหยัดเอนไซม์จากตับอ่อนของร่างกาย ให้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นแทนการมาย่อยอาหาร และที่สำคัญคือ การย่อยมะเร็ง โดยเอนไซม์ Protease ย่อยโปรตีนหุ้มมะเร็ง ทำให้เซลล์ภูมิต้านทาน ซึ่งอยู่ในกระแสโลหิตสามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งและทำลายได้โดยง่าย

ในกรณีนี้การกินเอนไซม์ที่จะได้ประโยชน์ต่อร่างกาย คือ กินเมื่อกระเพาะอาหารว่างหรือในเวลากลางคืน เพราะเอนไซม์จะดูดซึมเข้ากระแสโลหิตได้โดยตรงไม่ปะปนอาหาร อ้างอิงจากหนังสือ Cancer : curing the curable เขียนโดย Dr.Kelley Generally as people age the digestive system becomes less powerful, producing less hydrochloric acid, less bile and less enzymes. Therefore, supplement digestive enzymes with each meal are often recommended. This not only helps digest the food, but provides a dual benefit of improving nutrition in the body and freeing up pancreatic enzymes for other purpose, such as digesting cancer. As a treatment for cancer, additional enzymes can be take when the stomach is empty – between meals and in the night. For more information refer to Dr.Kelley’s book; Cancer: Curing the incurable.

 • ย้อนกลับหัวข้อบทความทั้งหมด
 • Qualites Enzyme

  Qualites Enzyme

  ติดต่อสอบถาม

 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • โปรโมชั่น/สั่งซื้อ
 • Line : @qualites_enzyme
 • Facebook : QualitesEnzyme
 • Tel : 02-542-0975-6