En   |   Th

เอนไซม์ควอลิเทสกับชีวิตเรา

ประโยชน์ของเอนไซม์

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนไซม์กับร่างกายมนุษย์

เอนไซม์เป็นโมเลกุลโปรตีนที่มีความซับซ้อน มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีในทุกเซลล์ทั่วทั้งร่างกาย ในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทนเซลล์เก่านั้น หากขาดเอนไซม์แล้วก็จะไม่มีปฏิกิริยาชีวเคมีใดๆ เกิดขึ้นภายในเซลล์ทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมอายุแล้วได้ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า หากไม่มีเอนไซม์แล้วเราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้

ร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบการจัดการที่ซับซ้อนที่สุดโรงงานหนึ่ง ในขณะที่สารชีวเคมีหลากหลายชนิดกำลังดำเนินกิจกรรมไปตามกลไกต่าง ๆ ของร่างกายนั้น ทุกระบบจำเป็นจะต้องพึ่งพาเอนไซม์ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เกิดปฏิกิริยาชีวเคมีเหล่านั้นขึ้น รวมทั้งช่วยให้ปฏิกิริยาสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

หลังจากที่ปฏิกิริยาชีวเคมีสิ้นสุดลงเอนไซม์บางส่วนจะเสื่อมสภาพ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ร่างกายจะดำเนินการสังเคราะห์เอนไซม์ชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยที่อาศัยวัตถุดิบจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เราจึงต้องรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อรักษาสมดุลของปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายไว้ มิฉะนั้นจะทำให้กระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เดิมต้องมีอันหยุดชะงัก ส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานบกพร่องและเริ่มปรากฏเป็นสัญญาณอันตรายของชีวิต

หน้าที่ของเอนไซม์ในร่างกายคือ เป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการย่อยอาหารและกระบวนการสังเคราะห์สารชีว โมเลกุล เช่น ทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ได้เป็นกรดอะมิโนแล้วจึงนำกรดอะมิโนมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายต่อไป ทำหน้าที่ย่อยแป้งเป็นน้ำตาลเก็บสะสมไว้ในตับเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองของร่างกาย หากเปรียบเซลล์เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เอนไซม์ก็เปรียบเสมือนวิศวกรที่ทำหน้าที่ความคุมกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการทำงานของร่างกาย

[ ย้อนกลับหัวข้อหลัก ]

Qualites Enzyme

Qualites Enzyme

ติดต่อสอบถาม

  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น/สั่งซื้อ
  • Line : @qualites_enzyme
  • Facebook : QualitesEnzyme
  • Tel : 02-542-0975-6