En   |   Th

เอนไซม์ควอลิเทสกับชีวิตเรา

ประโยชน์ของเอนไซม์

ทำไมมนุษย์จึงขาดเอนไซม์และมีความจำเป็นอย่างไรที่จะด้องชดเชย ?

ภาวะการขาดเอนไซม์ทำให้มนุษย์แก่เร็วขึ้น ถ้าหากร่างกายสามารถผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรง สาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายขาดเอนไซม์คือ

1. นิสัยในการเลือกรับประทานอาหาร กล่าวคือ โดยปกติแล้วเลือดจะอยู่ในภาวะสมดุลที่สภาพความเป็นกรดอ่อน ๆ ดังนั้นความเคยชินในการรับประทานอาหารของแต่ละคนจึงมีส่วนในการสร้างสมดุลของกรด-เบสในร่างกายได้

2. การบริโภคอาหารที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว เมื่ออาหารผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนเกินกว่า 47องศาเซลเซียสขึ้นไป เอนไซม์เกือบทั้งหมดที่มีอยู่ในอาหารก็จะถูกทำลายไป ทั้งที่จริงแล้วเอนไซม์ที่มีอยู่ในอาหารมีความสามารถในการย่อยตัวเองได้มากถึง 75% เมื่อร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากเพื่อสังเคราะห์เอนไซม์มาใช้ในระบบย่อยอาหารจึงต้องลดทอนการสังเคราะห์เอนไซม์ในระบบอื่น ๆ ลง เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ความสามารถในการต้านทานโรคของร่ายกายลดลงเป็นเหตุให้เจ็บป่วยได้ง่ายและมีสุขภาพร่างกายที่เสื่อมลงเป็นลำดับ

3. ความเสื่อมของร่างกายเนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณที่จำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอันเนื่องมาจากการเสื่อมประสิทธิภาพของเซลล์และการตายของเซลล์ร่างกายจึงอยู่ในสภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้นการเสริมเอนไซม์ให้กับร่างกายโดยการรับประทานเอนไซม์โดยตรงเพื่อให้ร่างกายมีปริมาณเอนไซม์มากเพียงพอสำหรับนำไปใช้ในปฏิกิริยาชีวเคมีต่าง ๆ ในร่างกาย

วิธีเสริมเอนไซม์ให้กับร่างกายสามารถทำได้สองวิธีหลักๆคือ การบริโภคอาหารสด และการบริโภคเอนไซม์เสริม การบริโภคอาหารสดนั้นค่อนข้างเสียเวลาและยุ่งยากเพราะถูกจำกัดในด้านสุขอนามัยและปริมาณการบริโภคในแต่ละครั้ง อีกทั้งยังต้องสรรหาอาหารหลากหลายชนิดเพื่อให้ร่างกายได้รับเอนไซม์ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ

[ ย้อนกลับหัวข้อหลัก ]

Qualites Enzyme

Qualites Enzyme

ติดต่อสอบถาม

  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • โปรโมชั่น/สั่งซื้อ
  • Line : @qualites_enzyme
  • Facebook : QualitesEnzyme
  • Tel : 02-542-0975-6